ליווי רוחני

לראות את העולם הפנימי כמשאב של שלווה ועוצמה גם ברגעים קשים

ליווי רוחני הנו מקצוע שמטרתו לספק מקור תמיכה חיוני ולסייע לאדם לגלות כוחם של משאבים רוחניים פנימיים בעמידה מול משברים ואתגרי חיים שונים.

רוח האדם היא חלק אינטגרלי במכלול איכות החיים, לפיכך טיפול ברוח האדם תרומתה לאיכות חיי האדם עשוייה להיות כטיפול פיזי או נפשי. העיסוק בתמיכה באיכות חייו של האדם ( wellbeing ) באמצעות התבוננות פנימית כאשר האדם נמצא במשבר, חולי, זקנה או אובדן התבססה בעשורים האחרונים.

בארצות הברית ובמספר מדינות במערב אירופה, המלווה הרוחני הוא חלק מהצוות המטפל בחולים. בארצות הברית לדוגמה, פועלים כ 2,600- מלווים רוחניים בבתי חולים, בשירותים הפליאטיביים הניתנים באשפוז ובקהילה, בבתי חולים פסיכיאטרים ובמוסדות לטיפול ממושך. בישראל העיסוק בליווי חולים, זקנים ואנשים בסוף חייהם עדיין נמצא בהתפתחות.

המלווים העוברים את הכשרתם בארץ עושים זאת על סמך מסמך קריטריונים שעוצב על בסיס תכנית ההכשרה אמריקאית (CPE Clinical Pastoral Education) עם זאת, חשוב לציין שהתכנית עברה הסבה כך שתתאים לתפיסה ישראלית, בינתרבותית המכבדת את שלל גווני ותרבויות האוכלוסייה הקיימים בישראל ומכוונת לתפיסה אוניברסלית ולא דתית. המקצוע הובאה ארצה בתמיכה של (NAJС (National Association of Jewish Chaplains), ג'וינט אשל ופדרציית ניו יורק (UJA Federation of New York).

ליווי רוחני מתאים לכל אדם העובר משבר בחיים, מחלה או קרבה של סף החיים. דווקא במצבי משבר האדם שואל שאלות משמעות ומפנה את מבטו פנימה. דווקא ברגעים אלו מלווה רוחני יכול לסייע לאדם לראות את העולם הפנימי כמשאב משמעותי בעל ערך עצום.

המלווה הרוחני עוסק בתחומים הקלסיים של הליווי ולא בתחליף לטיפול מכל סוג שהוא.

ישנה חפיפה בין תחום ליווי רוחני וטיפול פסיכולוגי. שני התחומים חולקים ביניהם כלים משותפים כגון: הקשבה, נוכחות, מודעות, השלכות, אמפתיה, שיקוף, בניית נרטיב. יחד עם זאת, קיימים הבדלים מהותיים בין שני התחומים בהתייחסות למרכיבים של המפגש הדיאלוגי. המטרות של שני התחומים שונות – בטיפול יש אג'נדה הבנויה על אבחון ותפיסות מוסכמות באשר ל-מה היא בריאות נפשית ופתולוגיה. בליווי רוחני המטרה היא המפגש עצמו ויצירת קשר עם המלווה בדרך כלל בדיאלוג, המיועד לפגוש ולהרחיב את המימד הרוחני של המלווה.


נודה לכם על שיתוף בפייסבוק שלכם